Stručne smjernice

U svrhu povećanja kvalitete medicinske skrbi, stručna društva objavljuju i povremeno nadopunjuju smjernice za optimalno postupanje s određenim patologijama.

Važno je napomenuti da se u izradi smjernica koriste najnovije spoznaje (state of the art) u dijagnostici i liječnju navedenih bolesti.

 

Međunarodna i nacionalna društva za štitnjaču, među ostalima i Hrvatsko društvo za štitnjaču Hrvatskog liječničkog zbora, su na ovakav način izradila svoje smjernice za racionalno postupanje kod pojedinih bolesti štitnjače

Racionalna dijagnostika bolesti štitnjače

Dijagnostičke i terapijske smjernice kod diferenciranog karcinoma štitnjače

Pages
Categories
Meta