Blog

Spontani prijelaz hipertireoze u hipotireozu

Spontani prelaz hipertireoze u hipotireozu nakon 3 godine terapije tireostaticima

Bolesnica na višegodišnjoj terapiji održavanja tireostatikom tiamazolom iz stanja kontrolirane eutireoze s urednom vrijednosti hormona štitnjače, nakon 2 mjeseca rapidno prelazi u teško hipotireoidno stanje, tada se mislilo da je bilo izazvano tireostatikom (jatrogena hipotireoza). Temeljem navedenoga, prekinuto je liječenje tireostatikom te je bolesnica naručena na kontrolu za 4 tjedna u očekivanju barem malog poboljšanja hormonskog statusa. Nažalost, hormonski nalaz je nakon 4 tjedna bio u još većem pogoršanju, te je bolesnici započeta nadomjesna terapija levotiroksinom u niskim dozama, prvenstveno iz opreza jer još nije do kraja bila isključena mogućnost jatrogene hipotireoze. Nakon mjesec dana, nalaz je i uz nisku dozu levotiroksina bio bez bitne promjene, nakon čega je doza povišena na 75 ug.

Ovakav rapidni spontani prijelaz je vrlo rijedak, ali je itekako moguć. Naime, hipertireoza je također autoimuna bolest u kojoj je uz komponentu stimulacije funkcije štitnjače, prisutna i komponenta destrukcije parenhima s mogućim padom funkcije i prelaskom u hipotireozu. Naravno, obično je potrebno više vremena da komponenta destrukcije “prevlada” i dovede do pada funkcije, i upravo je to ono što se dogodilo u ove bolesnice nakon tri godine terapije tireostaticima.

 

 hipertireoza hipotireoza

Prikaz slučaja prijalaza hipertireoze u hipotireozu

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages
Categories
Meta